Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

03/05/2017 14:19 1 number_format_thousands_sep384 views Chuyên mục: Mẫu thiết kế lịch tham khảo

Sao Kim hân hạnh giới thiệu dự án Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu do chúng tôi thực hiện dưới đây.

Trong dự án này, Sao Kim đảm nhận vai trò làm mới và đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho Resort 4* tại Vũng Tàu. Hệ thống nhận diện thương hiệu SEASIDE được triển khai nhất quán tại tất cả các điểm tiếp xúc thương hiệu giúp gia tăng hiệu quả nhận biết, cảm nhận chuyên nghiệp và đẳng cấp của Resort xinh đẹp này.

SEASIDE Resort

Trong dự án này, Sao Kim đảm nhận vai trò làm mới và đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho Resort 4* tại Vũng Tàu. Hệ thống nhận diện thương hiệu SEASIDE được triển khai nhất quán tại tất cả các điểm tiếp xúc thương hiệu giúp gia tăng hiệu quả nhận biết, cảm nhận chuyên nghiệp và đẳng cấp của Resort xinh đẹp này.

Dịch vụ cung cấp

Dự án tham khảo

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 35

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 34

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 33

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 32

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 31

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 30

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 29

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 28

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 27

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 26

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 25

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 24

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 23

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 22

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 21

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 20

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 19

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 18

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 17

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 16

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 15

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 14

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 13

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 12

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 11

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 10

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 9

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 8

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 7

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 6

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 5

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 4

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 3

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 2

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Resort 4* SEASIDE tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhận diện thương hiệu Seaside Resort 1

Vui lòng liên hệ với Sao Kim để được tư vấn thiết kế, sản xuất những mẫu lịch tết độc đáo chuyên nghiệp ngay hôm nay. Hotline 0964.699.499.

Nguồn tham khảo:

Sao Kim Branding

Chuyên gia hàng đầu về thiết kế nhận diện thương hiệu

Xem thêm những bài viết hấp dẫn khác:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Tiêu đề

Nội dung yêu cầu dịch vụ

Chọn nơi làm việc:

thiết kế bao bì, thiet ke lich tet, thiết kế logo,

 

Bài viết liên quan

 

Liên hệ VP tại: